اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

دفتر مرکزی اول کودکان


آذر مدرسى
azar.modaresi@gmail.com
Tel: 00447815902237
 


اسد نودينيان
nodinyan57@gmail.com

Tel:004673 653 55 67
 


ثريا شهابى
soraya_shahabi@yahoo.com

Tel: 00447981343101


سلیمان قاسمیانی
barnenforst@spray.se

Tel:0046704441578


جلال محمودزاده
Djalal-M@web.de

Tel:0049172-2836427


کیوان آذری
keyvan_1966@yahoo.com
Tel:0032487580980

Admin. site :  keyvan azari